DV: 22 april 2020 **Geannuleerd**

Naar overzicht

22 april 2020

Tijd: 16:00 tot 21:30

Geannuleerd, wordt DV ingehaald 11 november nadere informatie volgt!

Aan de leden van de V.R.C.L.

Rijssen, 9 maart 2020,

L.S.

Het bestuur van de VRCL heeft het genoegen u uit te nodigen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op

D.V. woensdag 22 april 2020

Locatie:

Kasteel de Vanenburg

Vanenburgerallee 13

3882 RH Putten

U bent welkom vanaf 16.00 uur. Aanvang ledenvergadering stipt om 17.00 uur.

Komt u op tijd?

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Verslag van de vergadering van 26 november 2019 (bijgevoegd)
 • Ingekomen stukken & bestuursmededelingen
  • Data 2020
  • Toelichting ontmoetingsdag
  • Introductie nieuwe website en app
 • Ledennieuws
 • Jaarverslag secretariaat
 • Jaarverslag penningmeester
 • Bevindingen kascontrolecommissie, aanstellen nieuwe leden commissie
 • Bestuursverkiezing *)

Pauze

 • Uitslag bestuursverkiezing
 • Rondvraag

Om ca. 18:00 uur hoopt Ds. W. Pieters uit Elspeet zich bij ons te voegen en een meditatie uit te spreken.

Na afloop van de vergadering zal een diner geserveerd worden.

Om ca. 21.30 uur willen we afronden.

*) Aftredend en niet herkiesbaar is A.I.G. Dorst

Het bestuur heeft, in alfabetische volgorde, de volgende kandidaten gesteld:

 • Hans Reijersen van Buuren
 • Dirk-Jan Vermeer

U bent van harte welkom.

Het is de bedoeling dat we digitaal gaan stemmen via onze nieuwe app. Wilt u ervoor zorgen dat de app is geïnstalleerd op uw smartphone? Uitleg over de wijze van stemmen volgt in de vergadering.

Ook is er tijdens de vergadering de mogelijkheid om eventuele problemen op te lossen die u ondervind met de app.

Aan- en afmelden svp vóór 8 april a.s. via onze website www.vrcl.nl of via de app. Een introducé of partner is hartelijk welkom. Wilt u bij de aanmelding de naam van de introducé of partner vermelden dan zorgen wij voor een naambadge.

Voor introducees die voor de eerste keer aanwezig zijn, worden geen kosten doorbelast.

Voor partners en frequentere introducees geldt een bedrag van € 35 p.p.

Bij annulering na 15 april 2020, of bij “no show”, zijn wij helaas ook genoodzaakt om kosten door te belasten.

Indien er zich ontwikkelingen voordoen die betrekking hebben tot het Coronavirus dan melden wij dit tijdig.

Bij voorbaat dank.

Namens het Bestuur

Met vriendelijke groet,

 

Geert Nieuwenhuis
Toegevoegd secretaris VRCL
M: 06-81025979
info@vrcl.nl 
www.vrcl.nl

 

Login op om aan te melden

VRCL app

Beschikbaar in de Apple App Store & Android Google Play Store.
De VRCL biedt haar leden een speciale app aan. Leden kunnen via de app met elkaar in contact komen. Door deze duurzame verbinding kunnen we de onderlinge betrokkenheid en samenwerking nog meer kwaliteit geven. Enkele functionaliteiten van de app zijn:

 • In contact komen met mede-leden
 • Aan- afmelden voor activiteiten
 • Agenda raadplegen
 • Facturen inzien
 • Profiel up-to-date houden
 • Je bedrijf zichtbaar maken op de VRCL-site

De app is alleen toegankelijk voor leden van de VRCL. Download nu de VRCL-app in de Apple App store of in de Android Google Play Store.

(c) copyright V.R.C.L. | Alle rechten voorbehouden | Website door: DORST