Over VRCL

De V.R.C.L. is in 1963 opgericht. Het doel is het bij elkaar brengen van reformatorische ondernemers en leidinggevenden. Dit omdat er bij velen van hen behoefte bestaat om met gelijkdenkenden contacten, en ook vriendschappen op te bouwen. In de loop der tijd is de vereniging uitgegroeid tot een landelijk vriendennetwerk met ca. 160 leden.

Gedurende het jaar worden diverse bijeenkomsten en vergaderingen belegd. Wilt u ook eens de sfeer proeven van onze vereniging, neemt u dan contact op met het secretariaat, dan zullen wij u graag een uitnodiging toesturen.

Historie

In het jaar 1956 kwam Ds. Zijderveld vanuit de Verenigde Staten van Amerika terug naar Nederland. Hij had enkele Amerikaanse gewoonten meegemaakt en ook sommigen daarvan leren waarderen. Eén van die gewoonten was dat grotere bedrijven en met name die bedrijven waarvan de directie beleed dat zij het Christelijk geloof nastreefden, eerder met elkaar samenwerkten dan dat zij elkaar beconcurreerden.

Daar gaan enkele jaren overheen totdat Ds. Zijderveld bij enkele zakenmensen gehoor vindt om in Nederland een vereniging van zakenmensen en verantwoordelijken uit de samenleving op te richten waarbinnen men in het zakendoen elkaar zou herkennen, en zo mogelijk, elkaar tot een hand en een voet zouden kunnen zijn. Dat initiatief werd overgenomen en in klein comité werd beslist om te proberen een vereniging op te richten die dat doel zou gaan nastreven. Dit werd in 1963 gerealiseerd waarmee de V.R.C.L. ontstaan is.

Het doel van de V.R.C.L. is het bij elkaar brengen van reformatorische ondernemers en leidinggevenden omdat er bij velen van hen behoefte bestaat om met gelijkdenkenden contacten en ook vriendschappen op te bouwen.

In de loop der tijd is de vereniging uitgegroeid tot een landelijk vriendennetwerk met ca. 160 leden.  In januari houden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst. Hierbij zijn ook de partners uitgenodigd. De nieuwjaarsbijeenkomst is een avondvullende bijeenkomst met een diner of buffet.  In juni wordt er een zgn. Ontmoetingsdag georganiseerd waarbij ook de partners welkom zijn. Dit betreft een dagprogramma op steeds wisselende lokaties in binnen- en buitenland. Buiten de reeds genoemde algemene activiteiten organiseren wij nog een 3-4 tal besloten vergaderingen. Op deze vergaderingen worden bedrijfspresentaties gehouden en worden regelmatig sprekers van buiten de vereniging gevraagd.

Wij vergaderen op verschillende locaties in Nederland. Voorbeelden zijn o.a. De Vanenburg in Putten, Molen “De Zwaluw” in Kesteren, Nyenrode in Breukelen etc. Vele sprekers hebben inmiddels voor onze vereniging gerefereerd. We noemen o.a. Ds. J.W. Verweij, Drs. M. Snippe RA AA, Drs. J. van Belzen (Burgemeester van Barendrecht) en Prof. E. Dijkgraaf (SGP), Dr. Ir. M. Wanrooy, Prof.Dr. H. v.d. Belt, Ds. A Schreuder, Ds. C. van Krimpen e.v.a.

In de afgelopen 50 jaar heeft de vereniging de volgende voorzitters gehad: Ds. Zijderveld (1963-1981); G.H. Verweij (1981-1999), H.G. Mijnders (1999-2000); J.W. van Dijke (2000-2010) J. Kreijkes (2010-2013), B.C. Koster (2013-2016). Momenteel is M.J.W. Hoek voorzitter. Zie ook het tabblad “Bestuur” op deze site.

Indien u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van onze vereniging kunt u aan het secretariaat een datum vragen waarop u vrijblijvend eens een bijeenkomst kunt bijwonen.

VRCL web-app

De VRCL biedt haar leden een speciale app aan. Leden kunnen via de app met elkaar in contact komen. Door deze duurzame verbinding kunnen we de onderlinge betrokkenheid en samenwerking nog meer kwaliteit geven. Enkele functionaliteiten van de app zijn:

  • In contact komen met mede-leden
  • Aan- afmelden voor activiteiten
  • Agenda raadplegen
  • Facturen inzien
  • Profiel up-to-date houden
  • Je bedrijf zichtbaar maken op de VRCL-site

De app is alleen toegankelijk voor leden van de VRCL.

(c) copyright V.R.C.L. | Alle rechten voorbehouden | Website door: DORST