D.V. 28 februari 2024 – V.R.C.L. Voorjaarsvergadering

Naar overzicht

28 februari 2024

Tijd: 15.30-21.00 uur

 

L.S.,

Het is een genoegen u namens het bestuur uit te nodigen voor de volgende V.R.C.L. bijeenkomst welke gehouden zal worden op D.V. woensdag 28 februari 2024. Voor deze bijeenkomst is Arjan Erkel uitgenodigd om een lezing te geven over zijn ontvoering en gevangenschap in de Russische deelstaat Dagestan. Het belooft een interessante avond te worden!

We hopen u te ontmoeten bij:

Buitenplaats Kameryck
Oortjespad 3
3471 HD Kamerik

Programma
15.30 uur:            Ontvangst
16.15 uur:            Opening
17.00 uur:            Lezing door Arjan Erkel
18.00 uur:            Borrel
18.30 uur:            Diner
21.00 uur:            Sluiting

Arjan Erkel
Arjan Erkel, een Nederlandse medewerker van Artsen zonder Grenzen, werd in 2002 op gewelddadige wijze overvallen en ontvoerd in de Russische deelstaat Dagestan. Hij werd 607 lange dagen opgesloten in zwaar beveiligde slaapkamers, koude donkere kelders en tot slot in een ondergronds hok van slechts anderhalf bij twee meter, waar hij in gezelschap verkeerde van muizen en insecten. In dit hok verbleef hij maar liefst 15 maanden waarin hij geen enkel mens zag en er geen idee van had of het dag of nacht was. Zijn hok werd ononderbroken bewaakt door zwaarbewapende mannen met bivakmutsen op.

Op mentaal vlak werd Arjan voortdurend heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Hij was volledig afhankelijk van anderen om zijn vrijheid terug te krijgen. Hij voelde zich dikwijls eenzaam en verlaten. Door de situatie volledig te accepteren en zich te vermannen wist Erkel zich erdoorheen te slaan en op enig moment begon hij contact te leggen met een aantal van zijn bewakers. Arjan besloot het heft in eigen handen te nemen om zijn situatie te verbeteren. Deze confrontatie met zichzelf heeft hem enkele zeer verrassende inzichten bezorgd.

Meer informatie over Arjan Erkel is te vinden op: https://www.arjanerkel.com/

Introducés zijn van harte welkom!
We waarderen het als de leden een introducé meenemen. In uw netwerk zijn vast ondernemers/personen te vinden die genieten van ontmoeting, een bedrijfsbezoek, een goede spreker en een goed gesprek. Het is een goede zaak dat ons ledenbestand wordt uitgebreid met nieuwe V.R.C.L. leden! U kunt de gegevens van uw introducé doorgeven bij uw aanmelding of mailen naar info@vrcl.nl

Bijdrage kosten
Voor deze bijeenkomst worden voor leden en introducés geen extra kosten in rekening gebracht. Meldt u uw partner of andere relatie aan, óf is een introducé al twee keer eerder aanwezig geweest op onze bijeenkomsten, dan ontvangt u een factuur voor de extra kosten á € 89,50 per persoon.

Kosteloos afmelden voor de bijeenkomst kan tot en met 20 februari 2024. Indien er bij annulering na deze datum geen sprake is van een valide reden voor afmelding, worden de kosten á € 89,50,- per persoon in rekening gebracht. Dit geldt ook als er sprake is van een no-show. Bent u ziek of is er een andere geldige reden, dan komen de kosten uiteraard te vervallen. Het bestuur wil hiermee voorkomen dat er onnodig kosten worden gemaakt en voedsel wordt vernietigd door geen tijdige afmelding.

We zien ernaar uit u te ontmoeten op 28 februari!

 

VRCL web-app

De VRCL biedt haar leden een speciale app aan. Leden kunnen via de app met elkaar in contact komen. Door deze duurzame verbinding kunnen we de onderlinge betrokkenheid en samenwerking nog meer kwaliteit geven. Enkele functionaliteiten van de app zijn:

  • In contact komen met mede-leden
  • Aan- afmelden voor activiteiten
  • Agenda raadplegen
  • Facturen inzien
  • Profiel up-to-date houden
  • Je bedrijf zichtbaar maken op de VRCL-site

De app is alleen toegankelijk voor leden van de VRCL.

(c) copyright V.R.C.L. | Alle rechten voorbehouden | Website door: DORST